BẢO HÀNH 05 NĂM

HỖ TRỢ TRẢ GÓP 0% LS

Rửa sạch – Sấy khô – Diệt khuẩn

Khám phá

Z2142357486152 C7d2a92a4aeaa374f34506e9bc43ad35

 

Máy rửa bát

15 BỘ

TỰ ĐỘNG HÉ CỬA

 

Xem thêm

 

Máy rửa bát

14 bộ

SẤY KHÔ TĂNG CƯỜNG

 

Xem thêm
Cutlery Tray
775

 

 

Máy rửa bát

13 bộ

CHIỀU CAO LÝ TƯỞNG

775 – 805mm

 

Xem thêm

 

 

Máy rửa bát

12 bộ

SẠCH SÂU HIỆU QUẢ

 

Xem thêm
May Rua Bat Chefs 1
15 bo

 

Máy rửa bát

9 bộ

CHIỀU RỘNG ĐẶC BIỆT

chỉ 45 cm

 

Xem thêm

 

Máy rửa bát

8 bộ

DIỆT KHUẨN TIA UV

 

Xem thêm
bi205
Dt2026

 

Máy rửa bát

6 bộ

KÍCH THƯỚC NHỎ GỌN

 

Xem thêm

 

TEXGIO – Thương Hiệu Máy Rửa Bát Tin Dùng